Plot Ladder

Quality Pilot Ladders
Knotted Lifelines

Quality Knotted life line
Black Metal Motor Signal Cone

Rats potection screen

Osaühingu Beidewind tegevusala on:

1. Laevade tehniline teenindamine
2. Laevade avarii- ja päästevahendite valmistamine
3. Pakub materiaal-tehnilist varustust merelaevanduse ja kalatööstuse laevadele
4. Õmblusteenused
5. Puidu ja metalli töötlemine

Peale Pärnu Merekooli likvideerimist, kus valmistati kaubalaevastikule ette madruseid, asutas NSV Liidu Merelaevanduse Ministeerium oma kaskirjaga säilitamaus olemasolevat kvalifitseeritud kaadrit, laevataglase, taglastamisinstrumentide, avarii -ja päästevahendite valmistamise jaoskonna olemasolevate tootmisruumide baasil - nn Pärnu jaoskonna LTHB EML (Laevade Tehnilise Hoolduse Baas, Eesti Merelaevandus) käskiri nr. 146a 27.02.1990 Tallinn.

24.09.1992 aastal LTHBEML likvideeriti ja 19.08.1992 aastal asutati selle baasil AS Beidewind. Asutajateks olid endised Pärnu Merekooli õppejõud ning aktiivselt tegutsevad LTHB Pärnu jaoskonna töötajad.

Meie osaühing on ainulaadne Eestis laevade avarii- ja päästevahendite valmistaja ja omab Eesti Laevanduse Mereregistri AS sertifikaati.


    English   Eesti keel    Russian